Fulhandelsavtalet Ceta får myndighetskritik

Handelsavtalet mellan Kanada och EU kallat Ceta (comprehensive economic and trade agreement) har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i Sverige, men det kan dock komma ändras snart. Orsaken är att myndigheten Kommerskollegium måste sammanställa en konsekvensanalys och en rad myndigheter måste inkomma med svar innan 1:a maj.

Handelsexperten Rikard Allvin kan avslöja på TTIPen att myndigheten i ett ännu inte publicerat remissvar från Naturvårdsverket som riktar kritik mot avtalet. Myndigheten menar att avtalet kan agera som en fördröjning för miljölagstiftning på grund av stämningar i direktörsdomstolar:

”därför en risk för att CETA-avtalet, åtminstone i någon mån, skulle kunna innebära en försämrad möjlighet för Sverige och EU att införa strängare regler för att stärka skyddet för miljön. Så länge tydlig praxis saknas finns också en risk att detta i sig kan användas som argument för att inte införa strängare miljölagstiftning.

Osäkerheten skulle således kunna ha en nedkylande effekt på ambitionerna att införa ny långtgående lagstiftning till skydd för miljön i Sverige och EU. Hur stora dessa risker är anser Naturvårdsverket dock att det är svårt att bedöma”.

Naturvårdsverket är dock inte ensam i sin kritik och tidigare har Kemikalieinspektionen riktat liknande kritik. Många har varit väldigt kritiska till processen där Kammarkollegiet försökt släta över den skarpa kritiken och lagt remisstider under semestertider.  

Folkrörelsen Skiftet har också finansierat en rapport som pekar på hur vår miljö, demokrati och arbetsrätt riskerar bli sämre med Ceta. Men hur stoppar vi detta avtal som hotar demokratin?

Gör som över 16 000 anda och gå med i folkrörelsen för att stoppa Ceta: 

»Ja, jag skriver under «

 

Fler nyheter