Var det allt Ardalan?

Redan 2012 skrevs en rapport som varnade om politiker och tjänstemän som byter sida. I kölvattnet av det lovade Ardalan Shekarabi tre år senare att man skulle utreda problemet med politiker som tar med kontaktnät och känslig information till lobbybyråer. 

Så här inleds rapporten:

Norge har det, Danmark och Finland likaså. I flertalet övriga OECD-länder är det också en självklarhet. I Sverige finns dock inga särskilda regler för hanteringen av de intressekonflikter som kan uppstå när viktiga befattningshavare byter sida – dvs. lämnar det offentliga och går till det privata, eller vice versa.

Faktum är att Sverige är ett av få länder i Europa som saknar regler för politiker som byter sida till privat sektor.

Och äntligen, efter tre års väntande, kom ett uttalande från civilminister Ardalan Shekarabi (s). Nu vill regeringen nämligen utreda om karantän för ministrar och statssekreterare som slutar.

Utreda.

Suck.

Istället för att tag i det här ordentligt och lära oss av alla de andra länder som har infört dessa typer av karantänsregler väljer regeringen nu att begrava frågan i utredningsväsendet. Det är klent, det är tragiskt och det är oacceptabelt.

Läget är akut. 4 av 10 toppolitiker går efter att ha representerat folket till påverkansindustrin där de ofta jobbar för hemliga intressen. Det har gått så långt att ex-politiker erbjuder paketpris á 50 000 kronor för att påverka politiker att stifta en ny lag och få till riksdagsmotioner.

Hårdare regler i USA och resten av EU

Även i USA och inom EU svärmar olika lobbygrupper kring makten för att påverka politiska beslut, men reglerna är mycket hårdare.

I USA måste exempelvis lobbyister registreras. Alla kontakter med politiker måste bokföras och alla ­utgifter ska redovisas för att man lätt ska kunna se vilken lagstiftning som varit föremål för påverkan. Om en ­politiker ska göra ett besök ­eller resa på en organisations bekostnad måste det godkännas i förhand av en etisk kommitté.

EU-parlamentet och EU-kommissionen har ett register över lobbyister för att unna se vilka de anställda inom EU träffar

– Det är viktigt att säga att lobbyism inte per definition är av ondo, men demokratin måste alltid kunna genomlysas och så är det inte nu i Sverige

säger statsvetarprofessorn Jörgen Hermansson. Men i Sverige kommer regeringen kanske bara införa regler för sidbyte efter politikerns karriär. Det räcker inte. Vi behöver öppenhet i lobbyindustrin, och mer specifikt ett lobbyistregister.

Det är dags att göra som experterna säger och införa lagar och regler mot det här. Klicka på den blå texten för att göra som tusentals andra och lägg ditt namn till listan för en riktig lobbyutredning:

» Ja, jag vill stoppa den mörka lobbyismen «

Fler nyheter