Inatt strejkade piloterna för anständiga villkor och flygsäkerhet

Häromdagen berättade vi om Svensk Pilotförening (SPF) hot om strejk, skulle detta träda i kraft så innebär det att 430 piloter tas ut i strejken i natt, 110 flygningar har redan ställts in.

Bakgrunden till konflikten är förhandlingar mellan SPF och SAS om ett nytt kollektivavtal. Vid årsskiftet sa det halvstatliga SAS upp gällande kollektivavtal, sedan dess har SPF förhandlat med SAS och Svenska Flygbranschen (SFB) om ett nytt avtal, förhandlingarna har inte lett till något och den 8 maj varslade SPF om strejk.

SAS presschef, Malin Selander, kommenterar konflikten i Dagens Nyheter. Selander vill inte gå in på i vilken omfattning det drabbar till resenärerna:

Förhandlingarna handlar inte om att försämra lön eller pensioner. Avtalen ska däremot leda till att vi kan flyga mer när våra kunder efterfrågar det. Våra kunder reser betydligt mer under sommaren och då ska vi ha ett starkt erbjudande och en bra tidtabell

Jojo. Men piloternas villkor har försämrats:

Peter Larsson pekar på att pilotkostnaderna har de senaste fyra åren sänkts med cirka 40 procent genom minskad lön, minskad pension och ökat arbetsuttag.

SAS ekonomi har länge varit ansträngd, men en strejk är inte heller så billigt. Dagens Nyheter skriver:

En strejk innebär miljonkostnader för SAS, något som skulle komma olägligt för bolaget som är satt under press sedan tidigare. I  februari drabbades bolaget av en vild strejk i Danmark med 334 inställda flygningar som resultat och beräknad kostnad på 50 miljoner kronor.

Agera!

Piloter har det yttersta ansvaret för passagerarnas säkerhet och liv. Det är orimligt att pressa deras arbetsvillkor i vinstsyfte. Försämrade arbetsvillkor drabbar alltid den anställde själv, men med piloter som tvingas till en hårdare och stressigare arbetsmiljö är riskerna enorma.

»Gör som nästan 3 000 andra – skriv under för piloters rätt till trygga anställningsvillkor«

Fler nyheter