Extrapengen till lärarlöner blev vinst för friskolejätten

Skolpengen är den skattepeng skolorna får för varje elev. I Stockholm har den höjts med två procent utöver vanligt lönerevision, detta för att kunna höja lärarlönerna. Detta är en del av en satsning för att göra läraryrket mer attraktivt. Det går inte att hitta något ont i det.

Både kommunala och friskolor har fått tagit del av höjningen, men på friskolejätten Academedia har lärarna inte fått ta del av den i samma utsträckning som på andra skolor. Och fler friskolor vill inte ge besked om pengarna ska gå till lärarnas löner.

Tidningen ETC:s granskning visar att de tio största koncernerna tjänade 2,4 miljarder kronor förra året på vård och skola. En av de största är friskolejätten Academedia, de hade en omsättning på 6 miljarder kronor, deras rörelsevinst var nästan en halv miljard kronor.

Academedia skriver i ett PM:

I dagsläget finns inga planer på att genomföra någon separat revision av löner just för lärare i Stockholm på grund av Stockholms stads beslut.

Trots att Academediea under 2014 gjorde en vinst på närmare en halv miljard tjänar en lärare på Academedia ungefär 2 449 kronor mindre jämfört med en lärare som jobbar inom Stockholms stad.

Academedias kommunikationsdirektör, Paula Hammerskog, säger till SVT:

Vi har mer differentierade löner än vad kommunerna har, vi tittar inte så mycket på median eller medellöner utan vi tittar på individ, bra lärare ska ha bra betalt och det har de även hos oss.

Academedia menar att bra lärare ska ha bra löner, betyder det att de bara anställt dåliga lärare?

Skolorna tjänar storkovan genom att betala lägre löner till lärarna, och när samhället skjuter till skattepengar för lönehöjningar tar de dessa pengar också.

Uppdatering: Academedia böjer sig efter dagens kritik, enligt egen utsaga gjorde de en ”felbedömning”. Jojo…


Skolpolitiken har alltför länge fokuserat på storbolagens intressen eller ren och skär populism. Det hög tid att skolan börjar handla om barnens inlärning, skriv under HÄR för att stoppa betyg för tioåringar.

Fler nyheter