Marseille tvingar hemlösa bära gul triangel på sina kläder

Som vanligt är det missriktad välvilja som är värst. Och eftersom hemlösa ofta har hälsoproblem och bristfälliga ID-handlingar var det någon mindre genomtänkt person i Marseilles kommunledning som tyckte det var lämpligt att hemlösa ska bära ett kort med en gul triangel på sina kläder där eventuella hälsoproblem framgår tydligt. För att underlätta för vårdpersonal.

Att vara hemlös innebär att ha väldigt lite privatliv som det är. Att dessutom få sin medicinska sekretess röjd av myndigheterna är under all kritik. Och det är inte utan kritik, den franska regeringen har surnat till rejält.

– Jag är chockad. Att tvinga hemlösa människor att bära en gul triangel som anger sjukdomar de kan ha är upprörande. Man pekar inte ut de fattigaste, säger socialminister Marisol Touraine till Le Parisien.

Hon är förhållandevis mild i sin kritik. Andra har gått mycket längre – det är inte utan täckning folk har dragit paralleller till när människor senast var tvungna att bära utmärkande symboler på sina kläder.

Jewish_yellow_star_during_Nazi_occupation_2013-12-03_04-07
Två gula tringlar som somliga tvingades bära förr i världen. Foto: Wikimedia Commons

Marseilles kommun slår ifrån sig kritiken. Vice borgmästare Xavier Mary försvarar trianglarna:

– Jag är bestört över denna absurda kontrovers runt det här hjälpkortet som delat ut av de sociala myndigheterna.

Visst, avsikterna är annorlunda från 30- och 40-talens naziregim, men stigmatiseringen blir densamma. Att vara hemlös är att leva med ett enormt stigma som det är – utöver de vedervärdiga levnadsförhållandena. Att då spä på stigmatiseringen ytterligare med symboler på kläderna förtjänar all kritik. Marseille har nu blivit tvungna att skrota upplägget och den välmenande stadsledningen vet inte riktigt vad de ska hitta på istället.

Vad sägs om att Marseille nöjer sig med ett vanligt patientkort?

Fler nyheter