Alliansen stoppar fri entré på museum

Alliansens kulturbudget kan liknas vid en kulturskymning, om man vill vara lustig. Idag har kulturutskottet gått igenom deras budget som innebär 365 miljoner kronor mindre än regeringens.

Ordföranden i kulturutskottet, Per Bill (M), förklarade skillnaderna för Sveriges Television. När han ändå höll på så påpekade han vad det är slut med från och med den första januari när alliansens budget träder i kraft: inga fria entréer på statliga museer, inga sänkta avgifter på kulturskolan och inga satsningar på kultur i miljonprogramsområden.

Bill säger att alliansens kulturbudget är stram, men menar att eftersom alliansen inte gör några stora skattehöjningar så är deras generella ekonomiska politik bra för hela kulturområdet:

Jag tycker att vi väldigt pedagogiskt kan visa att om man får 360 miljoner mer i anslag men förlorar 2,2 miljarder i skatteutgifter är summan dålig för området.

Alliansen föreslår istället att specialutställningar ska vara gratis för barn upp till 18 år, det är ett innovativt grepp då det är stopp för fri entré på museerna för alla.

Anslagen till kulturtidskrifterna kommer att skäras ned med 15 miljoner, detta är enligt Bill, bra för att skynda på digitaliseringen av dem (genom att bistå med mindre pengar, alltså).

Men vi kan inte såga budgeten rakt av, taltidningarna får ett tillskott – ett förslag vi kan ställa oss bakom.

Alliansens kulturbudget gäller från den första januari, några effekter av missnöje har man inte kunnat uppmäta än. Fortsättning följer, högst sannolikt.

 

Fler nyheter