Dissa inte klicktivismen

Klicktivism är inte riktigt politisk aktivism, det är bara en massa facebooktummar som ingen bryr sig om. Ja, det är ofta det, någon välmenande själv vill agera i en politisk fråga och sätter upp en facebooksida som kanske exploderar, får lite medieuppmärksamhet och sedan sakta dör. Det här har fått sin beskärda del av kritik genom åren – inte helt obefogad – men det har skapat bilden av att det är något negativt att agera folk genom klick.

Välorganiserad klicktivism är en annan femma. Det har redan ritat om den politiska spelplanen i USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Tyskland – och är på god väg att göra det i Indien, Nigeria och Papau Nya Guinea.

Människor vill förändra samhället, de vill engagera sig politiskt. Traditionellt har det funnits två vägar att gå: antingen söker man sig till en politisk organisation med ett fokusområde, eller så söker man sig till ett parti om man är intresserad av en massa olika politiska frågor.

Men vad händer med den enorma delen av befolkningen som inte vill fokusera, men inte heller vill, kan eller känner sig redo att bli medlem i ett politiskt parti?

Det är här den organiserade klicktivismen kommer in i bilden. Att skriva under en petition är en smal sak, det är ett litet steg att ta, även för den som helt saknat politiskt engagemang tidigare. Vad välorganiserad klicktivism gör är att behålla kontaktuppgifterna, och förse klicktivisten med nya och mer djuplodande uppgifter. I USA har MoveOn utformat det här till perfektion och blivit en enorm politisk kraft – i Storbritannien är det 38 Degrees  och i Tyskland Campact. De organiserar miljoner människor, de får folkvalda att driva igenom deras politik och de stoppar reaktionär policy på löpande band med välorkestrerade protester.

Det finns naturligtvis de som alltid kommer tycka att klicktivismen inte är fin nog. Men den är en inkörsport till djupare politiskt engagemang. Och den har tydligt visat att den fungerar i land efter land, den levererar resultat.

Då ska det till att vara fin i kanten för att tacka nej.

Fler nyheter