Foto: Zeke530

285

Rättsosäkert

Foto: Zeke530

Rättssystemet De flesta EU-länder har ett välutbyggt rättssystem. Ändå vill företag att saken ska avgöras i en nyskapad och privat domstol. Undra varför?

Foto: Nikita2706

1823

Foto: Nikita2706

Uruguay visar riskerna med TTIP

TTIP Uruguay stäms nu av företaget Philip Morris för att de vill hälsomarkera cigarettförpackningar. Det kan bli vår verklighet ifall TTIP i dess nuvarande form drivs igenom.

Stoppa TTIP

EU och USA krattar för att företag ska kunna sätta sig över den svenska lagen. TTIP hotar vår välfärd, demokrati och miljö. Hjälp till att stoppa TTIP!