Sätt demokratin i rörelse

Foto: Lars Epstein

Skiftet är Sveriges fristående progressiva demokratinätverk. Är du med?


Framåt tillsammans!

Sverige behöver en progressiv rörelse. Vi tror på demokrati i rörelse.

Det Sverige som många av oss känner till och älskar är hotat. Radikala och reaktionära krafter flyttar fram sina positioner – det gör Sverige sämre rustat för att lösa klimatkrisen, jobbkrisen och jämlikhetskrisen.

Många svenskar känner sig politiskt ensamma och maktlösa, det får dem att tappa tron på ett progressivt Sverige. Vi vet att fler än någonsin vill engagera sig, för Sverige behöver nå sociala, ekonomiska och ekologiska framsteg varje dag.

Skiftet ska hjälpa till att engagera och samla människor för att försvara de värden vi håller högt och för att nå nya landvinningar. Tillsammans bygger vi en rörelse till stöd för en förnyad progressiv agenda på samhällets alla beslutsnivåer.

Skiftet är demokrati i rörelse.