Skiftet nås på [email protected].

Vi nås också på +46 73 623 07 69

Här finns bilder på aktioner som är fria för pressen och icke-kommersiella aktörer att använda. Ange att bilderna är från Skiftet.org.

Foton på personalen finns här.

Presskit:

Primär logotyp webb

Sekundär logotyp webb